18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100844
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc thăm, chúc tết một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tháng 2-2019
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 02/06/2023 12:04 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc thăm, chúc tết một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tháng 2-2019

14/02/2019 - 08:58 [GMT +7]