18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100933
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc tiếp xã giao đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam, tháng 5-2019
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 02/04/2023 03:22 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc tiếp xã giao đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam, tháng 5-2019

04/06/2019 - 14:10 [GMT +7]