18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102103
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chào xã giao Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, tháng 11-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 05/03/2024 11:08 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chào xã giao Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc, tháng 11-2023

30/11/2023 - 14:52 [GMT +7]