18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101811
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đi kiểm tra thực tế tại huyện Đầm Hà về việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tháng 6-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Tư, 24/04/2024 03:21 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đi kiểm tra thực tế tại huyện Đầm Hà về việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tháng 6-2022

13/06/2022 - 14:46 [GMT +7]