18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101198
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu Chang Nà (huyện Bình Liêu), tháng 11-2020
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 27/02/2024 07:32 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu Chang Nà (huyện Bình Liêu), tháng 11-2020

09/11/2020 - 10:57 [GMT +7]