18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101805
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra Chương trình xây dựng NTM tại huyện Bình Liêu, tháng 6-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Tư, 24/04/2024 04:26 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra Chương trình xây dựng NTM tại huyện Bình Liêu, tháng 6-2022

03/06/2022 - 10:18 [GMT +7]