18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101664
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất trong KCN Đông Mai (TX Quảng Yên), tháng 6-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 01/03/2024 12:16 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất trong KCN Đông Mai (TX Quảng Yên), tháng 6-2021

26/08/2021 - 10:24 [GMT +7]