18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101832
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác xây dựng NTM tại huyện Vân Đồn, tháng 7-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 02/06/2023 11:57 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra công tác xây dựng NTM tại huyện Vân Đồn, tháng 7-2022

05/07/2022 - 09:03 [GMT +7]