18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101772
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra, giám sát tại xã Hà Lâu (Tiên Yên), tháng 3-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 20/05/2024 18:40 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra, giám sát tại xã Hà Lâu (Tiên Yên), tháng 3-2022

21/03/2022 - 14:35 [GMT +7]