18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101242
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đầu năm tại huyện Vân Đồn, tháng 2-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Tư, 24/04/2024 03:21 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đầu năm tại huyện Vân Đồn, tháng 2-2021

22/02/2021 - 09:01 [GMT +7]