18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101753
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tham gia Tết trồng cây tại Ba Chẽ, tháng 2-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 30/05/2024 00:46 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tham gia Tết trồng cây tại Ba Chẽ, tháng 2-2022

08/02/2022 - 14:47 [GMT +7]