18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101703
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tới thăm khu Miếu Mỏ và xuống giếng Vàng Danh, tháng 11-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 02/04/2023 03:32 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tới thăm khu Miếu Mỏ và xuống giếng Vàng Danh, tháng 11-2021

08/11/2021 - 09:42 [GMT +7]