18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101767
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 3-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 30/05/2024 02:04 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 3-2022

14/03/2022 - 09:18 [GMT +7]