18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101844
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 8-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 21/03/2023 01:51 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 8-2022

02/08/2022 - 09:54 [GMT +7]