18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102028
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 7-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 01/03/2024 12:34 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, tháng 7-2023

31/07/2023 - 10:33 [GMT +7]