18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101798
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam, tháng 2-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 09:51 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam, tháng 2-2022

24/05/2022 - 10:06 [GMT +7]