18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101788
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, tháng 4-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 27/02/2024 08:28 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, tháng 4-2022

29/04/2022 - 16:30 [GMT +7]