18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102193
Bí thư Tỉnh ủy tiếp Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao lãnh đạo TP Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc), tháng 4-2024
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 20/05/2024 19:19 (GMT +7)

Bí thư Tỉnh ủy tiếp Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao lãnh đạo TP Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc), tháng 4-2024

19/04/2024 - 08:53 [GMT +7]