18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101796
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại huyện Ba Chẽ, tháng 5-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 27/02/2024 08:28 (GMT +7)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại huyện Ba Chẽ, tháng 5-2022

17/05/2022 - 10:45 [GMT +7]