18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101862
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn tiếp xã giao Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, tháng 9-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 02/04/2023 03:20 (GMT +7)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn tiếp xã giao Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào, tháng 9-2022

14/09/2022 - 07:51 [GMT +7]