18
87
Thành phố Hạ Long/
/thanh-pho-ha-long
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101935
Công bố quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tháng 3-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Công bố quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tháng 3-2023

13/03/2023 - 08:50 [GMT +7]