18
84
Thị xã Quảng Yên/
/thi-xa-quang-yen
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1100176
Công bố Quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tháng 11-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 10/12/2023 13:25 (GMT +7)

Công bố Quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tháng 11-2016

28/11/2016 - 16:04 [GMT +7]