18
81
Huyện Hải Hà/
/huyen-hai-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1101052
Công bố quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tháng 1-2020
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Sáu, 02/06/2023 12:08 (GMT +7)

Công bố quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tháng 1-2020

16/01/2020 - 08:18 [GMT +7]