18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101893
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đầm Hà, Hải Hà, tháng 11-2022
album
Thư viện điện tử TTQN

Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đầm Hà, Hải Hà, tháng 11-2022

28/11/2022 - 15:49 [GMT +7]