18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101865
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, tháng 9-2022
album
Thư viện điện tử TTQN

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, tháng 9-2022

23/09/2022 - 08:48 [GMT +7]