18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102064
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại KCN Texhong Hải Hà, tháng 10-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại KCN Texhong Hải Hà, tháng 10-2023

16/10/2023 - 07:44 [GMT +7]