18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101886
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Nhung tiếp xúc cử tri tại Bình Liêu, Cẩm Phả, tháng 11-2022
album
Thư viện điện tử TTQN

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Nhung tiếp xúc cử tri tại Bình Liêu, Cẩm Phả, tháng 11-2022

25/11/2022 - 10:21 [GMT +7]