18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101889
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Nhung và Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại đảo Trần (Cô Tô), tháng 11-2022
album
Thư viện điện tử TTQN

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Kim Nhung và Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại đảo Trần (Cô Tô), tháng 11-2022

25/11/2022 - 16:26 [GMT +7]