18
79
Huyện Đầm Hà/
/huyen-dam-ha
52
Các đơn vị hành chính
/cac-don-vi-hanh-chinh
1100092
Đầm Hà kỷ niệm Ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tháng 2-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 09:26 (GMT +7)

Đầm Hà kỷ niệm Ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, tháng 2-2016

03/02/2016 - 10:58 [GMT +7]