18
59
An ninh - Quốc phòng/
/an-ninh-quoc-phong
48
Chính trị
/chinh-tri
1101885
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2022, tháng 11-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Tư, 24/04/2024 03:45 (GMT +7)

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh năm 2022, tháng 11-2022

24/11/2022 - 16:09 [GMT +7]