18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101902
Đoàn đại biểu Quốc hội thăm, chúc Tết tại Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn và Hạ Long, tháng 1-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn đại biểu Quốc hội thăm, chúc Tết tại Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn và Hạ Long, tháng 1-2023

16/01/2023 - 08:25 [GMT +7]