18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101822
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế hoạt động lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh, tháng 6-2022
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế hoạt động lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh, tháng 6-2022

28/06/2022 - 15:36 [GMT +7]