18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101918
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Công ty CP Than Vàng Danh và Công ty Nhiệt điện Uông Bí, tháng 2-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Công ty CP Than Vàng Danh và Công ty Nhiệt điện Uông Bí, tháng 2-2023

27/02/2023 - 10:45 [GMT +7]