18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101931
Đoàn ĐBQH tỉnh - Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 3-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh - Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 3-2023

07/03/2023 - 14:15 [GMT +7]