18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102219
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát một số nội dung phục vụ nghiên cứu dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, tháng 6-2024
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát một số nội dung phục vụ nghiên cứu dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, tháng 6-2024

14/06/2024 - 10:41 [GMT +7]