18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101932
Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 3-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 3-2023

07/03/2023 - 14:31 [GMT +7]