18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102001
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tháng 6-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tháng 6-2023

28/06/2023 - 09:50 [GMT +7]