18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102074
Đoàn ĐBQH tỉnh: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 10-2023
album
Thư viện điện tử TTQN

Đoàn ĐBQH tỉnh: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháng 10-2023

24/10/2023 - 15:48 [GMT +7]