18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102058
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà, tháng 10-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 10/12/2023 14:15 (GMT +7)

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà, tháng 10-2023

06/10/2023 - 16:11 [GMT +7]