18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101499
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký giảng dạy chuyên đề cho học viên CCLLCT, tháng 4-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Ba, 27/02/2024 08:03 (GMT +7)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký giảng dạy chuyên đề cho học viên CCLLCT, tháng 4-2021

08/04/2021 - 09:45 [GMT +7]