18
54
Lãnh đạo tỉnh/
/lanh-dao-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101873
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra nông thôn mới tại Ba Chẽ, tháng 10-2022
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 15/07/2024 12:48 (GMT +7)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra nông thôn mới tại Ba Chẽ, tháng 10-2022

24/10/2022 - 09:57 [GMT +7]