18
58
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh/
/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1101193
Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều, tháng 10-2020
album
Thư viện điện tử TTQN

Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều, tháng 10-2020

19/10/2020 - 09:59 [GMT +7]