18
223
Điện/
/dien
60
Công nghiệp
/cong-nghiep
1100235
Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho công trình Đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, tháng 10-2015
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 10:17 (GMT +7)

Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV cho công trình Đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô, tháng 10-2015

02/03/2017 - 11:29 [GMT +7]