18
59
An ninh - Quốc phòng/
/an-ninh-quoc-phong
48
Chính trị
/chinh-tri
1101736
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, tháng 4-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 13/06/2024 05:16 (GMT +7)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, tháng 4-2021

31/12/2021 - 15:11 [GMT +7]