18
55
Tỉnh uỷ/
/tinh-uy
48
Chính trị
/chinh-tri
1101962
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh, tháng 4-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 05/10/2023 07:28 (GMT +7)

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh, tháng 4-2023

27/04/2023 - 15:06 [GMT +7]