18
59
An ninh - Quốc phòng/
/an-ninh-quoc-phong
48
Chính trị
/chinh-tri
1101515
Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 6, tháng 4-2021
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 05/10/2023 06:39 (GMT +7)

Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình "Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc" lần thứ 6, tháng 4-2021

14/04/2021 - 08:39 [GMT +7]