18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1102011
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 7-2023
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Năm, 05/10/2023 06:43 (GMT +7)

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 7-2023

13/07/2023 - 09:00 [GMT +7]