18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100013
Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XII, tháng 12-2014
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 10/12/2023 13:40 (GMT +7)

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XII, tháng 12-2014

25/01/2015 - 13:10 [GMT +7]