18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100086
Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XII, tháng 12-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Thứ Hai, 04/12/2023 09:38 (GMT +7)

Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XII, tháng 12-2016

16/12/2015 - 16:12 [GMT +7]