18
56
Hội đồng nhân dân tỉnh/
/hoi-dong-nhan-dan-tinh
48
Chính trị
/chinh-tri
1100099
Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XII, tháng 4-2016
album
Thư viện điện tử TTQN
Chủ Nhật, 10/12/2023 15:01 (GMT +7)

Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XII, tháng 4-2016

11/04/2016 - 10:03 [GMT +7]